Friday, November 16, 2018

#Commission#illustration#comics

Drawing for commission project not accepted, illustration (dessin pour projet de commission non accepté, illustration)

Esquisse pour travaux à la commission ... abandonnée
 

Wednesday, October 31, 2018

Angažujmo se za bolji svet - francusko srpski strip album

Nakon nekoliko meseci, konačno je odštampan i album S’engager pour un monde meilleur: Angažujmo se za bolji svet, kao rezultat saradnje dve škole, koledža Alfred Mogen u Gradinjanu, Francuska, i Osnovne škole "Ivo Andrić" iz Niša.
Rezultat boravka u Francuskoj u januaru u Bordou, i učestvovanje na radionicama sa decom u februaru-martu 2018 godine u školama u Nišu.
Prvi deo izdanja,( verzija na srpskom) sadrži po jednu do dve table učenika iz koledža, na unapred pripremljene teme o ljudskim pravima, borbi protiv rasizma, ekspoloatacije dece, za prava žena...


U drugom delu izdanja mogu se videti i radovi dece iz Osnovne škole „Ivo Andrić“ u Nišu. Rad sa decom četiri odeljenja četvrtog razreda je nastavak ove avanture u stripu... Isti osećaj odgovornosti i nova otkrića i upoznavanja sa stripom.  Veliko je oduševljenje bilo za vredne saradnike, naročito kada su mogli da vide kako izgledaju originalne strane stripova, kako se konstruiše figura, i likovi u stripu, način pripovedanja. Ovaj uzrast je sigurno najotvoreniji za strip i vizuelne umetnosti, za maštovitost i nesputano stvaranje. Pored zadatih tema, deca često radila i svoje omiljene junake iz stripova ili stvorila potpuno nove heroje u akcionom stilu super-heroja. Puno zanimljivih radova koji su nastali na ovim radionicama i po kvalitetu zaslužuju sigurno da se nađu u jednom većem proširenom izdanju.
Posle dugo vremena, ovo je moj ponovni susret u radu sa decom, i sve je ovo dragoceno iskustvo. Pokazuje se uvek i iznova, da taj neposredni i spontani pristup, duhovit i šarmantan treba slediti u svakom stvaranju, i da ga ne  treba napuštati. Table koje su se postupno uobličavale su me dosta obradovale na kraju. Kada se pogleda taj pedantan pristup i posvećenost, sve ono što zapravo i jeste deo rada na stripu u velikoj meri, traži dosta uloženog truda i energije, pre svega ljubavi za to što se radi.


Ovo izdanje je realizovano u saradnji sa koledžom Alfred Mogen,Gradinjan( Francuska) :
Patrikom Bonfon, direktorom koledža ; Melani Lagard, profesorka književnosti ; Žeromom Lozegom, profesorom istorije geografije(nosilac projekta) ; Sandi Kodu, profesorkom likovnih umetnosti, Zohrom Luksi, profesorkom književnosti i Katarinom Promi, profesorkom dokumentaristom ;Takođe i sa školom ”Ivo Andrić “ u Nišu(Srbija) :Direktorkom Milicom Petković, učiteljicama Ivanom Naumović, Snežanom Muškić, Marinom Jovanović, Gordanom Stojković,  i Aleksandrom Arsić, profesorkom francuskog jezika(nosiocem projekta) za prevod i saradnju.

S’engager pour un monde meilleur - Bande dessinée, edition Franco-Serbe
Cette mois finalement c'est publie edition de cooperation entre les eleves de collège Alfred Mauguin de Gradignan (France) et  l’école Ivo Andrić de Niš (Serbie) comme la suite de ma résidence d’artiste à Gradignan en janvier 2018.

 En premiere partie de l'edition se trouver les planches des eleves de collège Alfred Mauguinsur les
sujets liés aux relations entre les personnes, aux droits de l’Homme, à l'égalité dans les relations hommes-femmes, à la lutte contre la violence entre pairs, l'écologie, le racisme...


Dans la deuxième partie de l'édition, vous pouvez voir les travaux des enfants de l'École primaire « Ivo Andric » de Niš (Serbie). Le travail avec les enfants de quatre classes de la quatrième année compose la suite de cette aventure en bandes dessinées... J’y ai trouvé le même sens des responsabilités et j’y ai aussi fait de nouvelles découvertes en leur faisant connaitre la bande dessinée. Il y avait un grand enthousiasme parmi les précieux associés, surtout quand ils pouvaient voir le côté original de la bande dessinée, comment se construit la figure, les personnages de la bande dessinée, la façon de raconter. Cet âge est certainement le plus ouvert aux bandes dessinées et aux arts visuels, à l'imagination et à la création sans contrainte. Outre les thèmes donnés, les enfants ont souvent travaillé leurs personnages préférés ou créé des héros complètement nouveaux dans le style du super-héros d’action. Beaucoup d'œuvres intéressantes créées dans ces ateliers et en termes de qualité méritent sûrement d'être trouvées dans une publication plus large.
Ce travail au long cours avec des enfants constitue pour moi une expérience précieuse. Il est démontré encore et toujours qu’une approche directe et spontanée, pleine d'esprit et de charme doit être poursuivie dans chaque création et ne doit pas être abandonnée. Les planches qui se sont graduellement formées m'ont finalement donné beaucoup de joie. Cette approche soignée et ce dévouement  qui font réellement partie de leur travail sur les bandes dessinées, a sollicité beaucoup d'efforts, d'énergie et surtout d'amour pour ce que l’on compose.


Cette édition a été réalisée en collaboration avec le collège Alfred Mauguin de Gradignan (France) : Patrick Bonnefond, principal du collège ; Mélanie Lagarde, professeure de lettres ; Jérôme Lauseig, professeur d'histoire géographie (porteur du projet) ; Sandie Le Coadou, professeure d'arts plastiques ; Zohra Luxey, professeure de lettres et Catherine Promis, professeure documentaliste ;
ainsi que l’école Ivo Andrić de Niš (Serbie) : la directrice Milica Petković, Ivana Naumović, Snežana Muškić, Marina Jovanović, Gordana Stojković, professeures de Serbe et Aleksandra Arsić, professeure de français (porteuse du projet) pour la traduction.

Thursday, February 8, 2018

Ateliers au College Alfred Maugin de Gradignan-Workshops with classes in college Alfred Maugin in Gradignan

Ateliers avec classes au lycée Alfred Maugin à Gradignan, en France, avec des étudiants jeunes, sur réalisation de bande dessinée pour album. Tout a duré de 10.1. à 17.1, et 21.1. à 22.1.2018. Le thème choisi est de S'engager pour un monde meilleur, avec precious aide de professeur d'histoire geographie Jerome Lauseig, et avec Sandie Le Coadou, professeure d'arts plastiques, Catherine Promis, professeure de documentaliste de collège. A la fin de cours il y avait une "soirée dédicace" en albums, 18.1.2018.

-------------

Workshops with classes in college Alfred Maugin in Gradignan, France, with young ages students, on realization of comics strip for album. Started from10.1-17.1 and from 21-22.1.2018. The choosed theme is To engage for better world, "S'engager pour un monde meilleur"(To engaged for the better world) with precious help from geography history professor Jerome , and with Sandie Le Coadou, professor of visual arts, Catherine Promis, documentarist professor in college. At the end of the course there was a "dedication " in albums, on 18.1.2018.

 
 

Monday, January 29, 2018

„Tout arrive a point à qui sait attendre“*

Početkom godine sam imao priliku da učestvujem i budem deo projekta koji organizuje Departman Žirond u Bordou, i vezan je za saradnju koledža Alfred Mogen u Gradinjanu
Alfred Maugin, Gradignan  i osnovnih škola u Srbiji-Ivo Andrić, ili Kralj Petar I...
To je uključivalo rad sa decom koledža, tačnije dva odeljenja, i putovanje iz Bordoa, gde sam bio smešten, u koledž A.Mogen.
Par dana nakon povratka, potreba da se zabeleže neki doživljaji i impresije...svako nesvakidašnje putovanje otvara nove horizonte, bukvalno, i menja način na koji vidimo svet oko sebe,
Boravak od tri nedelje u Francuskoj, Bordo, Gradinjan, (Nova Akitanija)...od dolaska 9.januara do povratka 26.;
10.januar prvi dan gostovanja i početak radionica stripa u koledžu Alfred Maugin, u Gradignanu, predstavljanje svoga rada, i portfolija, crtanje na drugom času...rad sa dva odeljenja 3-4 i 3-1...
sreda i četvrtak, uz pomoć i saradnju sa profesorom geografije i istorije Jeromom Lauseigom, i sledećeg dana i narednih nedelja sa Mme Le Coadou, prof.likovnog i Catherine Promis, profesorka dokumentarista, kako bi se to prevelo...

Osećaj prvih dana, nakon časova, koji opet počinju dosta ranije, ali u jutarnjim satima koji su najbolji za kreativan rad oko 9 pa do 12h...Do koledža se stiže najpre tramvajem do jedne tačke u Bordou, pa onda busom koji vozi oko pola sata do Gradinjana, samostalna celina, (slično kao i Zemun, koji je deo Beograda...)
Osećaj kao kod novih početaka, otkrivanja(uz početne dezorijentacije kod pokušaja snalaženja u novom prostoru...)
U koledžu od prvog dana dočekan se ljubaznošću profesora, zaposlenih, neposrednost, sala profesora deluje neformalno uređena jednostavna i opet mala...svi su simpatični, prisutno je verovatno još to poslepraznično raspoloženje...
Radionice su se sastojale u pomaganju učenicima kod izrade strip tabli i predstavljanju samog postupka crtanja kadrova uz pomoć projektora...profesorka likovnog Sandi je sve savršeno pripremila, otprintala nekoliko bazičnih stvari vezanih za samu naraciju stripa, i uz to mali info tekst o meni kao predavaču autoru. Meni je jednostavnije bilo da konkretno pokažem crtežom neke stvari nego da pokušavam da na francuskom objasnim....Učenici su pripremali ideje na temu:Angažovanje za bolji svet, što je podrazumevalo obradu tema koje se tiču odnosa među ljudima, prava čoveka,  jednakost u muško-ženskim odnosima, borbi protiv nasilja između vršnjaka, ekologija, protiv rasizma...
Svi su radili na jednoj ili na dve strane svoje priče uz sinopsise, ideje koji su već bili pripremljeni...
Nakon rada u olovci nekoliko njih je započelo i rad u tušu...


Radionice su završene 15. i 16.januara, posle toga ostaju pripreme za veče promociju albuma Debrisa, zapravo crtanje posveta učenicima i nekolicini profesora.Sve se dešavalo u četvrtak 18. prisutna je i novinarka lista Sud-Ouest, promocija je u Medijateci u Gradignanu, sve je spontano, srećom nema nekih uvodnih reči, naprosto sedim i crtam posvete... to je bio prvi deo radionica, a
nastavak je bio poslednje nedelje ponedeljak 22, i utorak 23. koji je bio prilika za još malo vremena za rad i druženje sa učenicima, a sve je bilo još zanimljivije kada se pojavio A.Simon, koji je organizator i dugogodišnji predsednik udruženja Phylactere, posvećenog upoznavanju sa stripom i promociji stripa, u Gradinjanu... 
Jako zanimljiv gospodin, imao je prilike da upozna velike autore stripa, kao Žižea, Frankena, Tilijea, Valterija...mnogo je više naklonjen staroj Franco-Belge školi, nego novotarijama u stripu....Ostalo vreme sam koristio za obilaske knjižara, nekoliko striparnica koje prodaju stara izdanja, tačnije prva izdanja poznatih serija, Asterix, Gaston i autora..., od autora dosta i nama manje poznatih, ali čitaocima u Francuskoj važnih serijala...
Omiljeno mesto za šetnje i promenade na potezu od hotela, prolaska pored Palace de justice, pa izlazak na prostor, značajan deo grada koji se zove Gambetta, nakon kojeg ide uličica i pored nje kafe restoran Globe, ostaje kao prvo posećeno i drago mesto, i zbog ljubaznosti i usluge...Zapravo svuda su ljudi dosta ljubazni i uslužni, neguje se jedan nivo komunikacije, bar je tako naovoj prvoj ravni percepcije...
pokazalo se da ti prvi utisci, dobri, najviše ostaju i vezuju...nakon toga odmah blizu je ogromna knjižara Mollat, poput nekadašnjih, ima poseban deo za sve oblasti interesovanja, kao i za B.D.
Primećujem ljude u svakodnevnoj komunikaciji, ili porodice koje su se okupile, negde u restoranu, puno studenata, i primetni „francuski“stil oblačenja, ešarpe ili šalovi kod muškaraca, uzane pantalone, kao i sada kod nas...ali i krajnja ležernost isto tako postoji, ili alter buntovni SDF** stil i način života...

Deo vremena sam imao i za sasvim turističke šetnje, i uspeo da zadnjeg dana obiđem nekoliko muzeja, od Muzeja Akitanije do Muzeja savremene umetnosti, do botaničke bašte...

Dan za festival u Angulemu, 25.jan.u samom vozu pred polazak shvatim, da imam kartu za pogrešan datum, a sve sam mnogo ranije pripremao, pomogao mi je čovek koji je isto išao na festival, čije sam mesto zauzeo...sreli smo se kasnije u toku dana u jednom od „balona“...U jedan od dražih susreta ubrajam i upoznavanje sa Thierry Capezzoneom, čiji rad poznajem preko neta, i koji je dosta aktivan u radu sa Danskim, Norveškim strip izdavačima...
onda susret sa Delphine Rieu, i zajednička fotka posle 8 godina...

susret dela srpske ekipe Dušana Mladenovića iz Veselog Četvrtka, Dekare(Lavirint), Marko Šunjić iz Fibre....Kratak susret sa Milanom Jovanovićem i Darkom Macanom....
Doživljaj festivala je kvarila kiša tog dana, otežavajući prelazak iz jednog šatora u drugi...bio sam negde pri kraju obilaska festivala i onda nazad za Bordo, i pripreme za povratak kući...


Kao što kažu Francuzi, do sledeće prilike,
A la prochaine, ili a tout a l’heure....


Ovde:
Članak iz Sud Ouest regionalnih novina
*„Tout arrive a point  à qui sait attendre“
Korenspondira sa mojim spontanim beleškama u novembru prošle godine, a odnose se na nove susrete, pomeranje nekih ličnih granica, i izmeštanje iz ustaljenih tokova svakodnevnice....a pisalo je i jednog dana na tabli u profesorskoj sali...
**SDF je naziv za beskućnike, koji nema smeštaj, stalno mesto prebivališta, izraz zamenjuje pogrdni izraz clochard(vagabond, mendiant, clodo, trimard, chemineau, truand, déguenillé  )

#Commission#illustration#comics

Drawing for commission project not accepted, illustration (dessin pour projet de commission non accepté, illustration) Esquisse pour t...