Sunday, June 27, 2010

Dušan Kovačević
Dušan Kovačević"20 SRPSKIH PODELA (Srba na Srbe) : ili, zato je teško, skoro nemoguće, ostvariti minimum nacionalnog interesa (MNI) kad je reč o sudbini naroda i države

Kovačevićeve priče su, u stvari, maestralni literarni krokiji naših kolektivnih i individualnih mana, gluposti i zabluda koje nas svojom neobičnošću mogu u isti mah zasmejati i zabrinuti. U njima će čitalac moći da uživa i da u ponekoj otkrije trag nekog budućeg piščevog dramskog teksta, filmskog scenarija ili romana."

some characters....

Ateliers au College Alfred Maugin de Gradignan-Workshops with classes in college Alfred Maugin in Gradignan

Ateliers avec classes au lycée Alfred Maugin à Gradignan, en France, avec des étudiants jeunes, sur réalisation de bande dessinée pour al...