Saturday, December 31, 2022

 

Dear friends, colleagues and associates,

I wish you a happy new year 2023!

Good health, cheerfulness, joy and love

I wish to everyone!

Tony
Wednesday, August 11, 2021 


Reading books for 4th grade school, I've been working on title Cinderella, a play written by Aleksandar Popovic(Ub, November 20, 1929 - Belgrade, October 9, 1996) was one of the most important Serbian playwrights) he wrote comedies and satires, also the plays for children). Two other books -Lassie come home illustrated by  Borivoje Grbić and Haidi illustrated by Ivan Šainović, who also did the cover colors for Cinderella.Great work and collaboration.
copyright ©Vulkan izdavaštvo
 
 
Lektire za 4.razred, jedna od knjiga Pepeljuga, dramski tekst Aleksandra Popovića koji sam imao priliku i zadovoljstvo da ilustrujem ovog proleća, druge dve knjige sadrže ilustracije Borivoja Grbića-Lesi se vraća kući i Ivana Šainovića -Hajdi, koji je takođe i kolorisao korice za Pepeljugu, odličan rad i saradnja
 
©Vulkan izdavaštvo
 Thursday, June 10, 2021

Max Debris - Commision work and dedication/ Max Debris - Travail de commission et dédicace Recently I've got back to commission work on demand from a reader from France, which was great pleasure to hear reactions and impressions after long time about published album "Max Debris-Confession of the real forger". Also the idea was to make an hommage to Yves Chaland's hero Freddy Lombard and The Elelphants Cemetery, especially picture which appear in this Freddy Lombard episode.

here are steps in creation process, after pencil sketch of basic idea, I've work on illustration in direct colors in acrylic technique.

Récemment, j'ai repris le travail de commande à la demande d'un lecteur de France, ce qui était un grand plaisir d'entendre les réactions et les impressions après un long moment sur l'album publié "Max Debris-Confession d'un veritable faussaire". L'idée était également de rendre hommage au héros d'Yves Chaland Freddy Lombard et au Le Cimetière des Elephants, en particulier l'image qui apparaît dans cet épisode de Freddy Lombard. Voici les étapes du processus de création, après croquis au crayon de l'idée de base, j'ai travaillé l'illustration en couleurs directes en technique acrylique. 

 


 

/ Dedication Pencils/ Dédicace crayonneTuesday, May 25, 2021

Interview at Comics+BD Universes

 

Dear friends I was invited by Sherif Awad and I had a chance to present my work and share some thoughts recently
you can visit Comics+BD Universes to find out interview
Chers amis, j'ai été invité par Sherif Awad et j'ai eu la chance de présenter mon travail et de partager quelques réflexions récemment
vous pouvez visiter Comics + BD Universes pour découvrir l'interview
and also subscribe
 
Thank you,

Wednesday, January 22, 2020

Today on 2D galleries original artwork

Very good site 2D galleries with a lot of comic's masters artworks for sale
from today you can find
Rubine and Max Debris, too
tribute to Yves Chaland (Freddy Lombard-Le Cimetière des éléphants) rare cover published in Eppo magazine.
and at the same time a tribute to Rubine, such a charming character from François Walthéry, Dragan De Lazare and Mythic.


https://www.2dgalleries.com/art/rubby-bombard-et-max-debris-hommage-a-yves-chaland-et-dragan-de-lazare-129980
https://www.2dgalleries.com/profile/ToniR

Friday, January 10, 2020

Wednesday, July 3, 2019

hommage à Yves Chaland et Dragan de Lazare- Rubine et Freddy Lombard painting

voici la version peinte de hommage à Yves Chaland(Freddy Lombard-Le Cimetière des éléphants) couverture rare parue dans Eppo magazine 

… et en même temps un hommage à Rubine,  personnage si charmant de François Walthéry,  
 Dragan De Lazare et Mythic

 -here is the painted version of tribute to Yves Chaland (Freddy Lombard-The Elephants Cemetery) rare cover published in Eppo magazine

... and at the same time a tribute to Rubine, François Walthéry's charming character,

  Dragan De Lazare and Mythic. 

Monday, January 7, 2019

Hommage à Chaland et Rubine

Voici un hommage à Yves Chaland(Freddy Lombard-Le Cimetière des éléphants) couverture rare parue dans Eppo magazine 
… et en même temps un hommage à Rubine,  personnage si charmant de François Walthéry,  

 Dragan De Lazare et Mythic 
ici esquisse et encrage...

 
Wednesday, October 31, 2018

Angažujmo se za bolji svet - francusko srpski strip album

Nakon nekoliko meseci, konačno je odštampan i album S’engager pour un monde meilleur: Angažujmo se za bolji svet, kao rezultat saradnje dve škole, koledža Alfred Mogen u Gradinjanu, Francuska, i Osnovne škole "Ivo Andrić" iz Niša.
Rezultat boravka u Francuskoj u januaru u Bordou, i učestvovanje na radionicama sa decom u februaru-martu 2018 godine u školama u Nišu.
Prvi deo izdanja,( verzija na srpskom) sadrži po jednu do dve table učenika iz koledža, na unapred pripremljene teme o ljudskim pravima, borbi protiv rasizma, ekspoloatacije dece, za prava žena...


U drugom delu izdanja mogu se videti i radovi dece iz Osnovne škole „Ivo Andrić“ u Nišu. Rad sa decom četiri odeljenja četvrtog razreda je nastavak ove avanture u stripu... Isti osećaj odgovornosti i nova otkrića i upoznavanja sa stripom.  Veliko je oduševljenje bilo za vredne saradnike, naročito kada su mogli da vide kako izgledaju originalne strane stripova, kako se konstruiše figura, i likovi u stripu, način pripovedanja. Ovaj uzrast je sigurno najotvoreniji za strip i vizuelne umetnosti, za maštovitost i nesputano stvaranje. Pored zadatih tema, deca često radila i svoje omiljene junake iz stripova ili stvorila potpuno nove heroje u akcionom stilu super-heroja. Puno zanimljivih radova koji su nastali na ovim radionicama i po kvalitetu zaslužuju sigurno da se nađu u jednom većem proširenom izdanju.
Posle dugo vremena, ovo je moj ponovni susret u radu sa decom, i sve je ovo dragoceno iskustvo. Pokazuje se uvek i iznova, da taj neposredni i spontani pristup, duhovit i šarmantan treba slediti u svakom stvaranju, i da ga ne  treba napuštati. Table koje su se postupno uobličavale su me dosta obradovale na kraju. Kada se pogleda taj pedantan pristup i posvećenost, sve ono što zapravo i jeste deo rada na stripu u velikoj meri, traži dosta uloženog truda i energije, pre svega ljubavi za to što se radi.


Ovo izdanje je realizovano u saradnji sa koledžom Alfred Mogen,Gradinjan( Francuska) :
Patrikom Bonfon, direktorom koledža ; Melani Lagard, profesorka književnosti ; Žeromom Lozegom, profesorom istorije geografije(nosilac projekta) ; Sandi Kodu, profesorkom likovnih umetnosti, Zohrom Luksi, profesorkom književnosti i Katarinom Promi, profesorkom dokumentaristom ;Takođe i sa školom ”Ivo Andrić “ u Nišu(Srbija) :Direktorkom Milicom Petković, učiteljicama Ivanom Naumović, Snežanom Muškić, Marinom Jovanović, Gordanom Stojković,  i Aleksandrom Arsić, profesorkom francuskog jezika(nosiocem projekta) za prevod i saradnju.

  Dear friends, colleagues and associates, I wish you a happy new year 2023! Good health, cheerfulness, joy and love I wish to every...

Followers