Sunday, April 13, 2008

Wednesday, April 9, 2008

Aeroplan

Prepravljanje prvobitnog crteža...


sredjivanje

Ponovo sređivanje tabli, tj.kadrova...neki zbog jasnoće, i još nekih razloga nanovo prerađeni...Ovde 11.tabla, poslednji kadar aviona, ima još jedna pre ove verzije...problem pravog modela...


calque

Tabla u pokušaju, na kraju je poslužila za krokije nekih drugih kadrova i tabli...neke likove je bilo moguće doslovno ponovo iskoristiti.Sunday, April 6, 2008

modifications of pages 2, 41Here, I made some changes on the 2. page, I have changed the expression of Lotte. Bellow, the other version on last panel of 41.page,(after my writer's suggestions) not much details. Still I like the first version of it.

Angažujmo se za bolji svet - francusko srpski strip album

Nakon nekoliko meseci, konačno je odštampan i album S’engager pour un monde meilleur: Angažujmo se za bolji svet, kao rezultat saradnje dve...