Monday, November 24, 2008

le vieux Jeremiah....


Starac Jeremija, dva dečaka i....avantura...
Skice 2.kaiša, 1.table nove kraće priče, po scenariju Vladimira Markovića Loonya, nešto što će nadam se biti jedan fini dečji strip...

Angažujmo se za bolji svet - francusko srpski strip album

Nakon nekoliko meseci, konačno je odštampan i album S’engager pour un monde meilleur: Angažujmo se za bolji svet, kao rezultat saradnje dve...